• CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...
 • WESOŁYCH ŚWIĄT - ŻYCZY CCB
  WESOŁYCH ŚWIĄT! Z okazji nadchodzącej Wielkanocy pragniemy życzyć Państwu, aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość nie opuszczały Was przez cały rok.  Zespół CCB  
 • CONSULTING COACHING BUSINESS - PROFESJONALNE DORADZTWO BIZNESOWE, STRATEGIA, SZKOLENIA, COACHING
  WYPRZEDŹ SWOJĄ KONKURENCJĘ! Consulting Coaching Business (CCB) oferuje Państwu stworzenie modelu biznesowego (szytego na miarę firmy) opartego na strategii przedsiębiorstwa ukierunkowanej na zwiększenie efektywności strategicznego odbiorcy, poprawę jakości komunikacji...

Consulting

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business (CCB) działa według wypracowanych standardów usług, które gwarantują przedsiębiorcy usługi najwyższej jakości. Obszar tematyczny usługi jest ciągle analizowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb przedsiębiorców.

Świadczymy usługi doradztwa biznesowego z zakresu:

 • optymalnej transformacji modelu biznesowego
 • zarządzania strategicznego
 • zarządzania marketingowe
 • procesu zwiększenia sprzedaży
 • eksportu i importu towarów
 • możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł (w tym: dotacji, refundacji, pożyczek, kredytów)
 • administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia
  i zawieszania oraz zamykania działalności gospodarczej
 • zatrudniania pracowników (w tym rekrutacji)
 • świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych
 • prawa ochrony konkurencji
 • prawa pracy
 • prawa zamówień publicznych
 • form działalności gospodarczych
 • społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • ochrony własności intelektualnej
 • odnawialnych źródła energii
 • systemów jakości ISO 9001 i HACCP
 • systemu bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 18001)
 • systemu ochrony środowiska (ISO 14001)
 • rozwoju zasobów ludzkich
 • doradztwa zawodowego
 • wykorzystywania technologii informacyjnych
 • ochrony interesów klientów, konsumentów
 • wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw

Aktualności

CCB
05/7/2018
Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania...
05/7/2018
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...