• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Consulting

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business (CCB) działa według wypracowanych standardów usług, które gwarantują przedsiębiorcy usługi najwyższej jakości. Obszar tematyczny usługi jest ciągle analizowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb przedsiębiorców.

Świadczymy usługi doradztwa biznesowego z zakresu:

 • optymalnej transformacji modelu biznesowego
 • zarządzania strategicznego
 • zarządzania marketingowe
 • procesu zwiększenia sprzedaży
 • eksportu i importu towarów
 • możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł (w tym: dotacji, refundacji, pożyczek, kredytów)
 • administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia
  i zawieszania oraz zamykania działalności gospodarczej
 • zatrudniania pracowników (w tym rekrutacji)
 • świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych
 • prawa ochrony konkurencji
 • prawa pracy
 • prawa zamówień publicznych
 • form działalności gospodarczych
 • społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • ochrony własności intelektualnej
 • odnawialnych źródła energii
 • systemów jakości ISO 9001 i HACCP
 • systemu bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 18001)
 • systemu ochrony środowiska (ISO 14001)
 • rozwoju zasobów ludzkich
 • doradztwa zawodowego
 • wykorzystywania technologii informacyjnych
 • ochrony interesów klientów, konsumentów
 • wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...