• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Coaching

Jesteś tutaj

Coaching bazuje na posiadanej przez klienta postawie, wiedzy i umiejętnościach, a istotnym z celów coachingu jest uwolnienie, rozwinięcie potencjału kompetencji klienta zarówno biznesowego jak i indywidualnego.

Consulting Coaching Business kładzie nacisk na relację coachingową, która jest zbudowana na zaufaniu, poszukiwaniu i otwieraniu się na informację zwrotną.  Inspirujemy klienta do konkretnych działań poprzez zachęcanie do podejmowania decyzji, tworzenia planów, realizowania zadań przynoszących zmianę na lepsze.

Consulting Coaching Business (CCB) realizuje następujące rodzaje coachingów:

 • biznesowy
 • zespołowy
 • menedżerski
 • narzędziowy
 • leadership
 • kariery zawodowej

Korzyścią  coachingu prowadzonego przez CCB jest:

 • ustalenie konkretnych celów ogólnych i szczegółowych
 • optymalizacja działania
 • podejmowanie trafnych decyzji
 • efektywne wykorzystywanie umiejętności
 • wzmocnienie procesowe
 • wspieranie w dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...