• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Zapisz się na profesjonalne szkolenie Menedżer Rozwoju finansowane ze środków EFS

Jesteś tutaj

CCB zaprasza przedsiębiorców, kadrę zarządzającą, pracowników na szkolenie Menedżer Rozwoju.
Warsztaty przygotowują praktycznie jak skutecznie zbudować markę, jak stworzyć i zarządzać firmą opartą na kulturze zaangażowania oraz kreatywności pracowników.
BLOK MENEDŻER ROZWOJU obejmuje 3 szkolenia i 3 indywidualne sesje coachingowe.
Zakres tematyczny szkolenia:

 •   Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (2 dni x 8h) - 23-24.06.2014, szkolenie w Gnieźnie

  Korzyści:
  poznasz narzędzia służące do analizowania rynku i własnej firmy
  nauczysz się jak kreować ofertę odpowiadającą na potrzeby Klientów za pomocą narzędzi marketingu mix
  zrozumiesz jaką wartość ma budowanie spójnej strategii i wyznaczenie celów
  nauczysz się jak efektywnie planować wydatki na marketing
  skoordynujesz działania marketingowe ze sprzedażowymi, stymulując synergię pomiędzy nimi.

 •  Budowanie marki (2 dni x 8h) - 17-18.07.2014, szkolenie w Gnieźnie

 Korzyści:
  w praktyce zastosujesz narzędzia, które umożliwią konsekwentne budowanie pozytywnego wizerunku firmy i marki
  dobierzesz i zastosujesz odpowiednie narzędzia PR dla konkretnych grupy odbiorców
  nauczysz się zarządzać relacją z Klientami
  zrozumiesz jak ważne jest stworzenie wiernej grupy stałych odbiorców.

 •   Budowanie kultury innowacyjności (2 dni x 8h) – 7-8.08.2014 szkolenie wyjazdowe w Puszczykowie http://www.hotelarnia.pl/

Korzyści:
  zrozumienie roli jaką odgrywa kształtowanie kultury organizacji dla osiągnięcia celów biznesowych
  poznanie narzędzi rozwoju kultury wzmacniającej kreatywność i innowacyjność organizacji
  zdobycie praktyki w budowaniu strategii kształtowania kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwie.

Warunki udziału:
Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw terenu Wielkopolski, zamieszkujący województwo wielkopolskie (w myśl kodeksu cywilnego) lub pracujący na jego terenie, ze średnim lub niższym wykształceniem.
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu wielkopolski, ze średnim lub niższym wykształceniem.
Projekt szkoleniowy Sense Human Capital w całości finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

GWARANTUJEMY:

 •    bezpłatne szkolenia (100% dofinansowania z UE)
 •    kompetentną kadrę trenerską
 •    całodzienne wyżywienie
 •    materiały szkoleniowe
 •    certyfikat
 •    nocleg podczas szkoleń wyjazdowych

Zapraszamy do e-mailowego zgłoszenia w celu rekrutacji [email protected] najpóźniej do dnia 16.06.2014, do godziny 12:00.

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...