• Dotacja dla firm z ZUS
    Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
  • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
    Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
  • CCB
    Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
  • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

WRPO 2014+ – zatwierdzony przez Komisję Europejską

Jesteś tutaj

W środę 17 grudnia 2014, Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. To jeden z pierwszych programów regionalnych w Europie, który został przyjęty przed końcem tego roku. Otwiera to drogę do szybkiego uruchomienia wsparcia finansowego z UE dla przedsięwzięć realizowanych w Wielkopolsce.

Do dyspozycji w ramach WRPO 2014+ jest 2,45 mld euro. Stworzenie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pełnego systemu prawnego umożliwi rozpoczęcie procesu wdrożeniowego Programu. Szczególnie istotne są wytyczne w zakresie szczegółowego opisu priorytetów, komitetów monitorujących, kwalifikowalności, trybów wyboru projektów, certyfikacji. Ukonstytuować się musi także Komitet Monitorujący WRPO, który przyjmie kryteria wyboru projektów. Na ich podstawie wybierane będą przedsięwzięcia, które otrzymają wsparcie z WRPO 2014+. Szacuje się, że pierwsze konkursy będzie można ogłosić w pierwszym kwartale 2015 roku. Plany na przyszły rok są bardzo ambitne. Zakładają one ogłoszenie konkursów w każdym z priorytetów inwestycyjnych. Wielkopolska otrzyma zatem kolejny, wielki zastrzyk unijnych pieniędzy.

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...