• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Ruszają bezzwrotne dotacje dla mikroprzedsiębiorstw z Wielkopolski

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business informuje, że w czerwcu 2014 rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 "Rozwój mikroprzedsiębiorstw" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na rok 2014.

Ww. projekcie mogą wziąć udział mikroprzedsiębiorstwa, tj. firmy o zatrudnieniu poniżej 10 etatów (łącznie z właścicielem) i działające poniżej 2 lat.

Koszty kwalifikujące się do ubiegania o bezzwrotne środki to:

 • zakup środków trwałych (np. zakup maszyn, linii produkcyjnych, wyposażenia)
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje, oprogramowanie komputerowe, itp.)
 • budowa lub adaptacja (ale wyłącznie jako element uzupełniający projektu)

 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 200 tys. PLN (maksymalnie do 60% wartości wydatków kwalifikowanych).

Szanse na dofinansowanie będą miały projekty, spełniające następujące wymogi:

 • planowane do zakupu maszyny, urządzenia opierają się na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych
 • dzięki inwestycji wdrożony zostanie nowy produkt lub usługa
 • udoskonalone zostaną obecne produkty/usługi
 • powstanie co najmniej 1 nowe miejsce pracy
 • oprócz urządzeń zakupione zostanie także oprogramowanie
 • zastosowane zostaną technologie wpływające pozytywnie na ochronę środowiska

 

Szczegółowych informacji udzielają Eksperci Consulting Coaching Business
pod nr tel.: 530 101 161, 608 065 671

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...