• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

PRZEDSIĘBIORCO SIĘGNIJ PO FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014–2020

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business (CCB) informuje, że z budżetu polityki spójności na lata 2014–2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bezzwrotne środki będzie można pozyskać na:

 • rozwój przedsiębiorczości
 • badania naukowe i ich komercjalizację
 • kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogo ekspresowe)
 • transport przyjazny  środowisku (kolej, transport publiczny)
 • cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do internetu, e-usługi administracji)
 • włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

 

W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych sześć programów krajowych:

 • Infrastruktura i Środowisko - 27,51 mld euro
 • Inteligentny Rozwój - 8,61 mld euro
 • Wiedza, Edukacja, Rozwój  - 4,42   mld euro
 • Polska Cyfrowa - 2,26 mld euro
 • Polska Wschodnia - 2,12 mld euro
 • Pomoc Techniczna - 0,70 mld euro

 

Spośród wymienionych programów operacyjnych do przedsiębiorców pomoc popłynie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), który zastąpi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
PO IR to program, z którego w największym stopniu będą mogli czerpać dotacje przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw. 40% budżetu Programu, czyli nieco ponad 3,4 mld euro zaplanowano na pobudzanie działalności badawczo rozwojowej przedsiębiorstw, a ponad 1,3 mld euro z PO IR wspierać ma współpracę naukowców z firmami. Hasłem przewodnim PO IR w latach 2014 -2020 będzie innowacyjność. Celem głównym będzie wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie w zwiększeniu nakładów na B + R. Założeniem PO IR będzie wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo – rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po  komercjalizację wyników prac B + R.
Biorąc pod uwagę zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektów na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym – różne na różnych etapach realizacji inwestycji.
Bezzwrotną pomoc przedsiębiorca otrzyma na zamówienie i realizację B + R. Na implementację ich wyników będą głównie środki zwrotne, a także z funduszy podwyższonego ryzyka. Przedsiębiorcy otrzymają gwarancje i poręczenia kredytów bankowych, a także preferencyjne pożyczki od funduszy pożyczkowych. Priorytetowo będą traktowane w ramach tego Programu inwestycje polegające na innowacyjnych rozwiązaniach w ochronę środowiska, inwestycje w technologie informatyczne i teleinformatyczne. W regionach pierwszeństwo będą miały nakłady na wybrane przez nie inteligentne specjalizacje.

Kolejnym programem dedykowanym przedsiębiorcom będzie Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), który zastąpi Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego finansowanie dla przedsiębiorców przeznaczone będzie na zlikwidowanie czterech barier rozwoju:

 • zwiększenie świadomości i wiedzy samozatrudnionych, mających potencjał rozwoju jak z przedsiębiorcy stać się pracodawcą,
 • zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie konieczności opracowywania strategii działania firmy, celem jego dalszego rozwoju,
 • zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z rozwoju pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zmniejszenie trudności jakie mają firmy w zdobywaniu zleceń i klientów ( w tym m.in. poprzez zamówienia publiczne czy partnerstwo publiczno – prawne).

 

Różnica w stosunku z poprzednim programem będzie polegała na tym, że to nie firma szkoleniowa, doradcza czy audytorska będzie przygotowywała program wsparcia, występowała na to o dotację, a następnie szukała chętnych wśród przedsiębiorców. Teraz przedsiębiorca otrzyma dotację w postaci voucheru. Następnie sam wybierze firmę, która dostarczy określony typ usług, np. pomoże przeszkolić pracowników, wesprze w tworzeniu biznesplanu itp.
Przedsiębiorcy będą mogli korzystać także tak jak do tej pory z programów regionalnych. Pierwszeństwo w dostępie do środków z nowego budżetu będą mieli przedsiębiorcy, którzy działają w branżach/dziedzinach wybranych przez poszczególne regiony jako inteligentne specjalizacje. Osoby, które planują założyć działalność gospodarczą właśnie nimi powinny się zainteresować, a przedsiębiorcy prowadzący już działalność mają czas, by zmienić lub rozszerzyć działalność. W Wielkopolsce jako inteligentne specjalizacje wytypowano:  ICT, multimedia, produkcja żywności, procesy przemysłowe i transport.

Eksperci CCB  na bieżąco monitorują aktualności dotyczące wdrażania programów w ramach nowego okresu programowania na lata 2014–2020 i chętnie udzielą indywidualnych konsultacji w powyższym zakresie.
Zapraszamy do śledzenia informacji o szkoleniach prowadzonych w powyższym zakresie przez naszych ekspertów.

Źródło: W powyższy informacjach wykorzystano teksty z ”Dziennik, Gazeta Prawna”

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...