• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jesteś tutaj

 

Consulting Coaching Business informujemy, że od 27 maja 2014 roku obowiązuje zmiana ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami)
Teks ujednolicony ustawy dostępny jest pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001
 

Najważniejsze zmiany  dotyczą:

 • wprowadzenia profilowania pomocy osobom bezrobotnym,
 • wprowadzenia nowych instrumentów rynku pracy:

► skierowanych do  bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka oraz bezrobotnych     sprawujących opiekę nad osobą zależną – grant na telepracą i świadczenie aktywizacyjne,

                      ► o skierowanych do bezrobotnych powyżej 50 roku życia – dofinansowanie zatrudnienia,

► o skierowanych do bezrobotnych poniżej 30 roku życia – refundacja składek ubezpieczeniowych za zatrudnienie po raz pierwszy, bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy i bon na zasiedlenie.

 • wprowadzenia działań na rzecz wsparcia przedsiębiorczości – pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej – realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • możliwości wsparcia pracowników i pracodawców  w zakresie kształcenia ustawicznego – finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
   

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...