• Dotacja dla firm z ZUS
    Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
  • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
    Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
  • CCB
    Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
  • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Nabory NCBR w ramach 15 międzynarodowych konkursów

Jesteś tutaj

Trwają nabory wniosków w ramach 15 programów międzynarodowych, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczył ponad 8 mln euro.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Należą do nich programy europejskie, takie jak m.in. EUREKA czy ERANET, program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, program współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią, programy bilateralne oraz programy w ramach tzw. współpracy sieciowej, np. Inicjatywa Cornet. NCBR oferuje dofinansowanie realizacji projektów badawczych przez podmioty z Polski, które zostaną wyłonione w międzynarodowych konkursach.

W ramach programów międzynarodowych w których uczestniczy NCBR jednostki naukowe i przedsiębiorcy (lub konsorcja) z Polski biorą udział w konkursach aplikując bezpośrednio w ramach poszczególnych programów, najczęściej poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Dofinansowanie z NCBR otrzymują najlepiej ocenione w danym konkursie projekty, które znajdą się na międzynarodowej liście rekomendowanych do finansowania.

Program

Obszar (aktywne linki)

Zakońc

RID - Rozwój Innowacji Drogowych

Innowacje w obszarze drogownictwa

10.04.2015 r.

LIDER

Poszerzenie kompetencji młodych naukowców

15.03.2015 r.

M-ERA.Net

Technologie materiałowe

09.06.2015 r.

ERA-NET ERA-MIN

Surowce nieenergetyczne

19.05.2015 r.

Współpraca Polsko-Berlińska

Fotonika

12.05.2015 r.

MARTEC II

Technologie morskie

29.04.2015 r.

Pollux CORE 2015

Innovation in Services

22.04.2015 r.

Współpraca V4 - Japonia

Advanced Materials

10.04.2015 r.

ERA.Net Smart Grids Plus 

Inteligentne sieci wysokoenergetyczne

08.04.2015 r.

Inicjatywa CORNET

Badania branżowe

27.03.2015 r.

Infect-Era

Choroby zakaźne

18.03.2015 r.

TRANSCAN-2

 Onkologia

16.03.2015 r.

JPco-fuND

Choroby neurodegeneracyjne

10.03.2015 r.

NEURON II

Neurologia

09.03.2015 r.

EUROSTARS 2

Brak ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych

05.03.2015 r.

ERA-NET FACCE SURPLUS

Biologia produkcji biomasy i zrównoważone rolnictwo

04.03.2015 r.

EuroNanoMed II

Nanomedycyna

03.03.2015 r.

Źródło: http://www.ncbr.gov.pl

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...