• Dotacja dla firm z ZUS
    Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
  • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
    Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
  • CCB
    Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
  • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Nabór wniosków w ramach bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności (Poznań)

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business informuje, że w okresie od dnia 9.02.2015r. do dnia 20.02.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przyjmować będzie wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy.

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 20.000 zł.

Spośród wniosków złożonych w powyższym terminie przyznanych zostanie łącznie 188 dotacji.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1)   kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w Zasadach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej,

2)   kolejność złożenia wniosku.

Uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. z wszystkimi wymaganymi załącznikami, i prawidłowo sporządzone, złożone we wskazanym powyżej terminie naboru i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2015 roku.

Consulting Coaching Business zaprasza do kontaktu z ekspertami: [email protected]

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...