• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business  informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursu nr 22/I/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji.

Oferty konkursowe można składać od 27.03.2014 r. do 30.05.2014 r. do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2014 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14 w Poznaniu.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 1 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty zarządzające powiązaniami kooperacyjnymi czyli mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną, którzy nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i lokalnym polegające między innymi na:

 • promocji powiązania kooperacyjnego,
 • zakupie profesjonalnych usług doradczych związanych z usługami świadczonymi przez podmioty zarządzające powiązaniem kooperacyjnym,
 • działaniach podnoszących poziom innowacyjności powiązania kooperacyjnego (w tym transfer technologii/know-how).

Poziom dofinansowania:

 • poziom dofinansowania wynosi – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych,
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi – do 200 000,00 PLN.

Koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastyczności finansowej cross-financing jest kwalifikowany tylko do wysokości 10% całości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...