• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis”

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business  informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 21/I/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.2  „Wsparcie rozwoju MSP” Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis”.

Oferty konkursowe można składać od 27 marca 2014 roku do 28 kwietnia 2014 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2014 roku.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14 w Poznaniu.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 1 000 000,00 € i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosków są przedsiębiorstwa z sektora MSP.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi:

 • powyżej 200 000 PLN,
 • w przypadku projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW w zakresie interwencji – powyżej 300 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 400 000 PLN, w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu 350 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na zakup środków trwałych przez przedsiębiorcę z sektora MSP w projektach dotyczących własnej działalności B+R (dla własnych potrzeb) wynosi do 400.000,00 PLN.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...