• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

MENEDŻER ROZWOJU (kolejna edycja) - profesjonalne szkolenie ze środków UE

Jesteś tutaj

ZAPISZ SIĘ NA PROFESJONALNE SZKOLENIE MENEDŻER ROZWOJU FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS (kolejna edycja)

CCB zaprasza przedsiębiorców, kadrę zarządzającą, pracowników na szkolenie Menedżer Rozwoju.
Podczas warsztatu uczą się Państwo o co zadbać by skutecznie zbudować markę, jak stworzyć i zarządzać firmą opartą na kulturze zaangażowania oraz kreatywności pracowników.
BLOK MENEDŻER ROZWOJU obejmuje 3 szkolenia oraz 3 indywidualne sesje coachingowe.
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (2 dni x 8h) – 11-12.09.2014, godz.: 9:00 do 17:00 – szkolenia w Gnieźnie

Korzyści: poznasz narzędzia służące do analizowania rynku i własnej firmy;  nauczysz się jak kreować ofertę odpowiadającą na potrzeby Klientów za pomocą narzędzi marketingu mix; zrozumiesz jaką wartość ma budowanie spójnej strategii i wyznaczenie celów; nauczysz się jak efektywnie planować wydatki na marketing; skoordynujesz działania marketingowe ze sprzedażowymi, stymulując synergię pomiędzy nimi.

 •  Budowanie marki (2 dni x 8h) – 06-07.10.2014, godz.: 9:00 do 17:00 – szkolenia w Gnieźnie

Korzyści: w praktyce zastosujesz narzędzia, które umożliwią konsekwentne budowanie pozytywnego wizerunku firmy i marki; dobierzesz i zastosujesz odpowiednie narzędzia PR dla konkretnych grupy odbiorców; nauczysz się zarządzać relacją z Klientami; zrozumiesz jak ważne jest stworzenie wiernej grupy stałych odbiorców.

 •   Budowanie kultury innowacyjności (2 dni x 8h) – 10.2014, szkolenie wyjazdowe w Puszczykowie http://www.hotelarnia.pl/

Korzyści: zrozumienie roli jaką odgrywa kształtowanie kultury organizacji; dla osiągnięcia celów biznesowych; poznanie narzędzi rozwoju kultury wzmacniającej kreatywność i innowacyjność organizacji
 zdobycie praktyki w budowaniu strategii kształtowania kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwie.

 •  Coaching (3 sesje dla każdego uczestnika)

Coaching to cykl indywidualnych spotkań uczestnika z trenerem-coachem, polegający na intensywnej pracy nad zmianą lub usprawnieniem dotychczasowych działań, proces rozwoju, zakładający długofalowe efekty dzięki konsekwentnej pracy nad swoimi kompetencjami.
Warunki udziału:
Właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw terenu Wielkopolski, zamieszkujący województwo wielkopolskie (w myśl kodeksu cywilnego) lub pracujący na jego terenie, ze średnim lub niższym wykształceniem. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu wielkopolski, ze średnim lub niższym wykształceniem.
Projekt szkoleniowy Sense Human Capital w całości finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rekrutacja prowadzona przez Consulting Coaching Business (CCB).
GWARANTUJEMY:

 •   bezpłatne szkolenia (100% dofinansowania z UE)
 •   kompetentną kadrę trenerską
 •   całodzienne wyżywienie
 •   materiały szkoleniowe
 •   certyfikat
 •   nocleg podczas szkoleń wyjazdowych (dot. Puszczykowa).

Zgłoszenia w celu rekrutacji prosimy przesyłać na [email protected] najpóźniej do dnia 03.09.2014, do godziny 12:00.
 

Z nami otwórz drzwi do sukcesu
Magdalena Robaszkiewicz
Janetta Sałek

Consulting Coaching Business

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...