• CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...
 • WESOŁYCH ŚWIĄT - ŻYCZY CCB
  WESOŁYCH ŚWIĄT! Z okazji nadchodzącej Wielkanocy pragniemy życzyć Państwu, aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość nie opuszczały Was przez cały rok.  Zespół CCB  
 • CONSULTING COACHING BUSINESS - PROFESJONALNE DORADZTWO BIZNESOWE, STRATEGIA, SZKOLENIA, COACHING
  WYPRZEDŹ SWOJĄ KONKURENCJĘ! Consulting Coaching Business (CCB) oferuje Państwu stworzenie modelu biznesowego (szytego na miarę firmy) opartego na strategii przedsiębiorstwa ukierunkowanej na zwiększenie efektywności strategicznego odbiorcy, poprawę jakości komunikacji...

EFEKTYWNY PRACOWNIKÓW, A SUKCES FIRMY

Jesteś tutaj

EFEKTYWNY ZESPÓŁ, A SUKCES FIRMY

Odpowiednia atmosfera w firmie sprawia, że czas spędzony w pracy jest nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim efektywny. Największy wpływ na nastroje panujące w miejscu pracy mają relacje szefa, kierownictwa i pracownika. Konflikty rodzą napięcie między pracownikami i mają znaczący wpływ na efektywność ich pracy, co ma z kolei przełożenie na sukces firmy. Często spotykamy się z  sytuacją  udawania, że problem nie istnieje (nawet gdy w firmie od dłuższego czasu źle się dzieje).

PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W FIRMIE

Podłożem konfliktów jest sam fakt współpracowania z drugim człowiekiem i większa lub mniejsza zależność od niego. Główne przyczyny konfliktów w firmach:

 • Osobowość pracowników. Każdy z nas jest inny. W każdej grupie występują ponadto tzw. ,,jednostki konfliktowe” - mało elastyczne, empatyczne i odporne na docierające do nich informacje z zewnątrz.
 • Problemy z komunikowaniem się. Niedomówienie, czy też nieprawidłowa interpretacja słów są bardzo częstymi przyczynami poważnych konfliktów i powodami dlaczego pracownicy odchodzą.
 • Relacje wewnątrz firmy. Rywalizacja między współpracownikami są czynnikami stresogennymi, które stanowią podłoże problemów w firmie.

 

EFEKTYWNE BUDOWANIA POPRAWNYCH RELACJI W FIRMIE

Consulting Coaching Business (CCB) skutecznie współpracuje z firmami z różnych branż (16-letnie doświadczenie) w rozwiązaniu problemów wewnątrz firm (w tym konfliktów, identyfikacji „toksycznych liderów”, umiejętności delegowania i rozliczania zadań).

W celu osiągnięcia sukcesu przez naszych Klientów proponujemy następujące działania:

 • Motywowanie stron działań zleconych przez Szefostwo (nawet do małych ustępstw), wyrażania swoich uczuć i myśli w sposób konstruktywny, bez wzajemnego oskarżania się jest działaniem w celu zapobiegania nowego wybuchu konfliktu.
 • Pomoc kierownikom/liderom w umiejętnym delegowaniu i rozliczaniu zadań
 • Skonstruowanie na miarę narzędzi motywujących
 • Mediacje wśród zespołów/pracowników
 • Praca z zespołami
 • Negocjacje z pracownikami
 • Przeciwdziałanie konfliktom
 • Przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących przekazania/ wdrożenia informacji dot. efektywności pracy, uchybień, działań korygująco – zapobiegawczych, skuteczności wprowadzenia Regulaminu Pracy
 • Efektywne przeprowadzenie szkoleń komunikacyjnych – celem poprawy komunikacji
 • Pomoc Szefostwu w komunikacji, firmie (w ramach potrzeb).

Podkreślamy, że jesteśmy dla Was – SPÓJRZ Z INNEJ PERSPEKTYWY NA WŁASNĄ FIRMĘ.

KONSTRUKTYWNE ZMIANY z CCB GWARANTUJĄ SUKCES. Dołącz do grona LIDERÓW BIZNESU.

KONTAKT:

Consulting Coaching Business (CCB)

Magdalena Robaszkiewicz [email protected], tel.: 608 065 671

Janetta Sałek [email protected],  tel.: 530 101 161


Materiał przygotowała Magdalena Robaszkiewicz - [email protected]

Aktualności

CCB
05/7/2018
Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania...
05/7/2018
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...