• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jesteś tutaj

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Consulting Coaching Business (CCB) informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu otworzył nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty EFS WRPO i EFS PO WER). Nabór prowadzony jest do wyczerpania limitu środków przyznanych na 2017 rok.

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 18.000 zł.

Spośród złożonych wniosków przyznanych zostanie łącznie 324 dotacji, w tym:

 1. ze środków współfinansowanych z Funduszy Europejskich (projekty EFS WRPO i EFS POWER) – 273 dotacji w tym:
 • dla kobiet do 30 roku życia łącznie 77 dotacji z czego 25 dotacji skierowanych jest dla kobiet w ww. wieku, które jednocześnie posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie, 15 dotacji otrzymają kobiety które znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych a 37 dotacji dot. ogółu kobiet w wieku do 30 lat,
 • dla mężczyzn do 30 roku życia łącznie 79 dotacji z czego 46 dotacji skierowanych jest dla mężczyzn w ww. wieku, którzy jednocześnie posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie a 33 dotacje otrzymają mężczyźni którzy znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych,
 • dla kobiet powyżej 30 roku życia łącznie 86 dotacji z czego 20 dotacji skierowanych jest dla kobiet w ww. wieku, które jednocześnie posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie, 15 dotacji otrzymają kobiety które znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych, 3 dotacje skierowane są dla kobiet które ukończyły 50 rok życia a 48 dotacji dot. ogółu kobiet w wieku powyżej 30 lat,
 • dla mężczyzn powyżej 30 roku życia łącznie 31 dotacji z czego 27 dotacji skierowanych jest dla mężczyzn w ww. wieku, którzy jednocześnie posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie a 4 dotacje otrzymają mężczyźni którzy znajdują się w grupie osób długotrwale bezrobotnych.

  2. ze środków Funduszu Pracy51 dotacji dla ogółu osób bezrobotnych.
   

Informację przygotowała Magdalena Robaszkiewicz [email protected]

ZAPRASZAMY do kontaktu: [email protected]

Dotacje na rozpoczęcie firmy
Dotacje na rozpoczęcie firmy

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...