• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

Dotacja w postaci tzw. premii technologicznej na realizację inwestycji technologicznej

Jesteś tutaj

Consulting Coaching Business (CCB) informuje, że w dniu 20.06.2016 r. planowane jest ogłoszenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020 (POIR).

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych.

Kredytem technologicznym można sfinansować inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci:

 • prawa własności przemysłowej,
 • wyników badań przemysłowych,
 • wyników prac rozwojowych lub
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Technologia ma umożliwiać firmie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Ponadto kredytem można sfinansować wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji/projektu, takie jak studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Udział premii technologicznej w wartości kosztów kwalifikowanych ustalana jest na podstawie wielkości przedsiębiorstwa zgodnie z pułapami mapy pomocy regionalnej tj.

 • 45% kosztów dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów dla średnich przedsiębiorstw.

W przypadku wydatków ponoszonych na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, intensywność pomocy każdorazowo nie przekracza 50% kosztów (bez względu na status przedsiębiorstwa oraz lokalizację inwestycji).

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln PLN.

Dotacja w postaci tzw. premii technologicznej przynawana jest na częściową spłatę kredytu technologicznego udzielanego przez banki na realizację inwestycji technologicznej.

Warunkiem ubieganie się o wsparcie jest zamiar wdrożenia innowacji technologicznej oraz posiadanie zdolności kredytowej, umożliwiającej uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach komercyjnych. BGK podpisał umowy współpracy z 17 bankami, co pozwoli im rozpocząć rozpatrywanie wniosków o kredyt technologiczny i udzielać finansowanie na realizację inwestycji technologicznych.

Nabór wniosków konkursowych planowany jest od 28 lipca 2016 r. do 30 września 2016r.

ZAPRASZAMY do bezpośredniego kontaktu - CCB

 

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...