• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

DOSKONALENIE KOMUNIKACJI, RELACJI POMIĘDZY PRACOWNIKAMI W FIRMIE

Jesteś tutaj

KONSTRUKTYWNE ZMIANY z CONSULTING COACHING BUSINESS GWARANTUJĄ SUKCES. Dołącz do grona LIDERÓW BIZNESU.

EFEKTYWNY ZESPÓŁ, A SUKCES FIRMY

Odpowiednia atmosfera w firmie sprawia, że czas spędzony w pracy jest nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim efektywny. Największy wpływ na nastroje panujące w miejscu pracy mają relacje szefa, kierownictwa i pracownika. Konflikty rodzą napięcie między pracownikami i mają znaczący wpływ na efektywność ich pracy, co ma z kolei przełożenie na sukces firmy. Często spotykamy się z  sytuacją  udawania, że problem nie istnieje (nawet gdy w firmie od dłuższego czasu źle się dzieje).

PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W FIRMIE

Podłożem konfliktów jest sam fakt współpracowania z drugim człowiekiem i większa lub mniejsza zależność od niego. Główne przyczyny konfliktów w firmach:

 • Osobowość pracowników. Każdy z nas jest inny. W każdej grupie występują ponadto tzw. ,,jednostki konfliktowe” - mało elastyczne, empatyczne i odporne na docierające do nich informacje z zewnątrz.
 • Problemy z komunikowaniem się. Niedomówienie, czy też nieprawidłowa interpretacja słów są bardzo częstymi przyczynami poważnych konfliktów i powodami dlaczego pracownicy odchodzą.
 • Relacje wewnątrz firmy. Rywalizacja między współpracownikami są czynnikami stresogennymi, które stanowią podłoże problemów w firmie.

 

EFEKTYWNE BUDOWANIA POPRAWNYCH RELACJI W FIRMIE

Consulting Coaching Business (CCB) skutecznie współpracuje z firmami z różnych branż (16-letnie doświadczenie) w rozwiązaniu problemów wewnątrz firm (w tym konfliktów, identyfikacji „toksycznych liderów”, umiejętności delegowania i rozliczania zadań).

W celu osiągnięcia sukcesu przez naszych Klientów proponujemy następujące działania:

 • Motywowanie stron działań zleconych przez Szefostwo (nawet do małych ustępstw), wyrażania swoich uczuć i myśli w sposób konstruktywny, bez wzajemnego oskarżania się jest działaniem w celu zapobiegania nowego wybuchu konfliktu.
 • Pomoc kierownikom/liderom w umiejętnym delegowaniu i rozliczaniu zadań
 • Skonstruowanie na miarę narzędzi motywujących
 • Mediacje wśród zespołów/pracowników
 • Praca z zespołami
 • Negocjacje z pracownikami
 • Przeciwdziałanie konfliktom
 • Przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących przekazania/ wdrożenia informacji dot. efektywności pracy, uchybień, działań korygująco – zapobiegawczych, skuteczności wprowadzenia Regulaminu Pracy
 • Efektywne przeprowadzenie szkoleń komunikacyjnych – celem poprawy komunikacji
 • Pomoc Szefostwu w komunikacji, firmie (w ramach potrzeb).

Podkreślamy, że jesteśmy dla WasSPÓJRZ Z INNEJ PERSPEKTYWY NA WŁASNĄ FIRMĘ.

KONSTRUKTYWNE ZMIANY z CCB GWARANTUJĄ SUKCES. Dołącz do grona LIDERÓW BIZNESU.

KONTAKT:

Consulting Coaching Business (CCB)

Magdalena Robaszkiewicz [email protected], tel.: 608 065 671

Janetta Sałek [email protected],  tel.: 530 101 161


Materiał przygotowała Magdalena Robaszkiewicz - [email protected]

DOSKONALENIE KOMUNIKACJI W FIRMIE
SKUTECZNA KOMUNIKACJA W FIRMIE

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...