• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

50.000PLN - refundacja bezzwrotna - nabór wniosków w ramach Programu DUŻY BON NA INNOWACJE

Jesteś tutaj

Wsparcie na opracowanie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii  albo ulepszenie wyrobu lub technologii produkcji – 50 tys. zł

Nawet 50 tys. zł mogą otrzymać mikro i małe firmy, które we współpracy z naukowcami, chcą tworzyć nowe technologie i produkty. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach "dużego bonu na innowacje". Duży bon na innowacje to program skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących działalność produkcyjną na terenie Polski. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

 • Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa,
 • Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł,
 • Wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • Wsparcie w ramach Programu udzielane jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego,  stanowi refundację i jest to pomoc de minimis.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00 lub do wyczerpania alokacji.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie pozyskania Bonu na innowacje zapraszamy do kontaktu z naszymi Konsultantami pod numerami telefonów: 530 101 161, 608 065 671.   

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...