• Dotacja dla firm z ZUS
  Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2019.01. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Celem Konkursu ogłaszanego w ramach...
 • Bezzwrotne środki dla przedszkoli
  Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 10.06.2019 r. ogłosił konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 8.1...
 • CCB
  Consulting Coaching Business informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców.   Kto może składać wnioski? O...
 • Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach ...

5-S - JAK USPRAWNIĆ FIRMĘ

Jesteś tutaj

Zachęcamy Państwa do przeanalizowania własnego modelu firmy, celem optymalizacji jej zasobów

Zachęcamy Państwa do przeanalizowania własnego modelu firmy, celem optymalizacji jej zasobów. Czyli tak udoskonalić zarządzanie przedsiębiorstwem, by  wykorzystywać jak najmniejsze ilości zasobów i przy jak najniższym koszcie, jednocześnie oferując Klientom wymaganą jakość produktów/usług, które zaspokoją ich potrzeby.

Efektywnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do przedsiębiorstwa filozofii japońskiego zarządzania.  KAIZEN („zasada drobnych kroków”) zakłada wprowadzanie drobnych usprawnień, doskonalących procesy funkcjonujące w firmie. Jednym z narzędzi ciągłego doskonalenia jest  5-S. Wprowadzając metodę 5-S w miejscu pracy zwiększamy wydajność pracy, usprawniamy przebieg procesów/procedur, poprawiamy jakość usługi/ produktów, a w efekcie obniżamy koszty działalności przedsiębiorstwa.

ETAPY 5-S:

 1. SORTOWANIE (z jap. SEIRI)
 2. SYSTEMATYKA  (z jap. SEITON)
 3. SPRZĄTANIE  (z jap. SEISO)
 4. STANDARYZACJA (z jap. SEIKETSU)
 5. SAMODOSKONALENIE (z jap. SHITSUKE)

Metoda 5-S oczywiście ma sporo zalet. Są one w większości indywidualnie dopasowane do obszaru, na którym został zaimplementowany system.

Do najważniejszych korzyści należą:

 • Nauka samodyscypliny przez pracowników,
 • Nietracenie czasu na szukanie przedmiotów,
 • Zmniejszenie marnotrawstwa na stanowisku pracy,
 • Redukowanie niepotrzebnych czynności,
 • Lepsza komunikacja interpersonalna,
 • Redukcja liczby przedmiotów wadliwych,
 • Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy,
 • Dokładnie określone zakresy obowiązków pracowników,
 • Poprawa jakości,
 • Podniesienie produktywności,
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Według Consulting Coaching Business (CCB) istotne znaczenie ma proces wdrażania systemów w firmie, który wymaga posiadanie przez firmę umiejętności w zakresie alokacji, tj. przypisywania zasobów określonym procesom, procedurom i zadaniom oraz monitorowania wyników działań procesowych, organizacji i współdziałania z Klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

SPRAWDŹ POWYŻSZĄ METODĘ W SWOJEJ FIRMIE I INWESTUJ OSZCZĘDNOŚCI!

EKSPERCI CCB są do TWOJEJ DYSPOZYCJI

[email protected]

Według Consulting Coaching Business (CCB) istotne znaczenie ma proces wdrażania systemów w firmie, który wymaga posiadanie przez firmę umiejętności w zakresie alokacji.
SPRAWDŹ POWYŻSZĄ METODĘ W SWOJEJ FIRMIE I INWESTUJ OSZCZĘDNOŚCI

Aktualności

Dotacja dla firm z ZUS
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę...
Bezzwrotne środki dla przedszkoli
19/7/2019
Consulting Coaching Business informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem...